پاسخگویی آنلاینطرح سد بفراجرد خلخال

پست الکترونیکی پرینت PDF

هيئتي از كارشناسان آب استان اردبيل و مهندسين مشاور و مجري طرح سد بفراجرد خلخال در مورخه 90/5/5 از قسمتهاي مختلف كارخانه بازديد به عمل آوردند و توضيحات لازم را از مسئولين واحد ها دريافت كردند.   آقايان :  

مهندس ستاري؛    مجري طرح سد بفراجرد خلخال

مهندس هدايتي؛    كارشناس سد بفراجرد خلخال

مهندس هدايتي؛    مسئول قراردادهاي سد بفراجرد خلخال

مهندس چايچي؛     بازرس طرح و كارشناس شركت بازرسي صنعت پژوهان مطرح

مهندس نعمت زاده؛  كارشناس نيرو پروژه از مهندسين مشاور فراز آب

مهندس اصغر زاده؛   از شركت رادمان آذربايجان

مهندس رضائي؛       از شركت رادمان آذربايجان ؛ مجري سازه هاي فلزي طرح،

به همراه تني چند از ساير كارشناسان، اعضا متشكله هيئت بازديد كننده را تشكيل مي دادند. 

 

 

تماس با ما

شما می توانید پاسخ بسیاری از سوالات متداول خود را دریافت نمایید.

 تلفن: 5-36373234-041
 فاکس : 36373234-041
  ایمیل: info@kipab-co.com
Copyright 2021 - KIPAB COMPANY | all rights reserved